İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ensan Kalıp Ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:

Veri Kategorileri Veri Tipleri
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP numaranız, trafik bilgileriniz
Pazarlama Verisi Kullanmamıza izin verdiğiniz işlevsel ve analitik çerezler vasıtasıyla topladığımız bilgiler

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir, hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı merciler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ve Google ile paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, S.S İstanbul Mermerciler San. Sit. 1.Cad. 38.Sk. No:6 Köseler Köyü Dilovası/Kocaeli adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@endow.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.