Ensan Kalıp Ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. Hizmet SahasındaYer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ensan Kalıp Ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Merkez şubesi hizmet binamızın dış cephesinde, depolarda ve ofis bölümünde olmak üzere toplamda 7 adet,

Fabrikamızın dış cephesinde, idare binası çalışma ofisleri ve koridorlarında, üretim personeli girişlerinde, showroomda, tasarım merkezinde, sistem odasında, toplantı salonlarında, üretim alanında, otomasyon alanında, yemekhanede ve depolarda olmak üzere toplamda 92 adet güvenlik kamerası ile bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre S.S İstanbul Mermerciler San. Sit. 1.Cad. 38.Sk. No:6 Köseler Köyü Dilovası/KOCAELİ adresine yazılı olarak veya kvkk@endow.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.